Foto fra ca. 1900, -set fra Korsgade.

Skattergade Beboerforening. 5700 Svendborg

Velkommen til Skattergade Beboerforening's hjemmeside. Vi håber I må have lige så megen fornøjelse ved at blade den igennem, som vi har haft ved at lave den.

God læselyst..  

 

Et forord -juli 2018:

Hjemmesiden skifter karakter.

Da den nuværende forening blev dannet i 2010, var målet at få genåbnet Skattergade –visuelt, så den kunne ses som en sammenhængende gade,

-og funktionelt, så man kunne gå fra den ene ende til den anden -uden spærringer. Historien vil vise, at det også var målet og kampen for Skattergade-folkets tidligere forskellige foreningsdannelser.

I 2011 blev Skattergade-overgangen permanent lukket med hegn, og det udløste en langvarig og ihærdig protest fra Skattergades side, -mod at man ikke længere kunne komme over jernbanesporet naturligvis, -men også fordi den gamle middelalderlige gade, -en kulturarv, udpeget som del af kulturmiljøet mellem by og havn, -ikke længere kunne opfattes som sådan.

I 2015 lykkedes det at få det daværende byråd til at princip-beslutte en genåbning af Skattergade, og året efter fandt man de nødvendige økonomiske midler til at realisere denne beslutning. Tilbage stod så at finde ud af hvordan !!!

Svendborg Kommunes tekniske forvaltning, -dvs ’Afd. Trafik og infrastruktur’ fik opgaven omkring en realisering af byrådets beslutning, og gjorde en ihærdig indsats –i  et samarbejde med Skattergade beboerforening, som havde en realiserbar skitse klar. Men det krævede en velvillighed og et samarbejde med BaneDanmark, som er den overordnede myndighed i disse sager.

I foråret 2017 nåede et projekt fra BaneDanmark frem på bordet.

Projektet, som blev videresendt fra Forvaltningen til alle beboere i Skattergade, -omfatter ikke en genåbning af Skattergade som sådan, men en overgang forskudt ca 10 meter mod syd, -dette som en konsekvens af de nu gældende regler for hvordan sådanne overgange skal udformes i dag.

Både Svendborg kommunes forvaltning og Skattergade beboerforening må betragte projektet som et ’fait accompli’.

Hjemmesidens funktion og primære emne synes hermed at være udspillet, men der er stadigt et udtrykt ønske hos bestyrelsen om at opretholde siden.

Redaktionen vil fremover koncentrere sig om de historiske afsnit, som stadigt synes at have læsere. Og der vil naturligvis stadigt være plads til meddelelser fra bestyrelsen og arbejdsgrupper og kommentarer fra medlemmerne.

Udviklingen i sagen om ’overgangen’ vil være overladt til bestyrelsen at meddele om.

Der udsendes ikke længere nyhedsbreve rutinemæssigt. Hvis bestyrelsen skulle finde det hensigtsmæssigt i en given situation at gøre opmærksom på foreningens eksistens vil det være en bestyrelsesopgave.

Bestyrelsen bliver på denne måde til en mere aktiv del af hjemmesidens redaktion.

Et nyt forord -januar 2019

Hjemmesiden indskrænker:

Alle 'aktuelle opslag' såsom 'begivenheder' og 'fotoalbum' lukker ned og vil ikke længere blive vedligeholdt.

Ligeledes vil 'markedspladsen' og 'gæstebogen' lukke.

Under forudsætning af at bestyrelsen fortsat ønsker at opretholde hjemmesiden, bliver siden 'Nyt om Skattergade' stående -med bestyrelsens redaktion.

Historiegruppen fortsætter deres arbejde -så længe der findes en hjemmeside.

Det har været en fornøjelse så længe det varede, men redaktionen skal kunne forstå, når det er slut.

Tak for nu, -og held og lykke til vores gamle gade fremover.