Bestyrelse:

 • Musti Ida Schrøder
  Tina Gjersen-Sav
  Bjarne Laustsen
  Jørgen Damgaard Andersen
  Birgitte Nielsen
  Katja Tellgren
  Dan Korsbæk

 • Formand
  Sekretær
  Kasserer
  Næstformand

  Suppleant
  Suppleant

Arbejdsgrupper:

 • Udenrigsgruppen:

  Dorte Petersen
  Ellen Margrethe Andersen
  Bjarne Laustsen
  Musti Ida Schrøder • Udenrigsgruppen har sammen med bestyrelsen den overordnede kontakt til myndighederne i forbindelse med baneovergangen.

 • Teknik -og infrastrukturgruppen:

  Katja Tellgren • Gruppen har i samarbejde med bestyrelsen kontakt til myndighederne vdr. gadens infrastruktur.

 • Redaktionsgruppen:

  Bjarne Laustsen
  Birthe Viuff • Redaktionsgruppen har ansvaret for hjemmesiden.

 • Historiegruppen:

  Søren Lindholm
  Henrik Fog-Møller


 • Historie-­gruppen arbejder med gadens historie, -­‐fra så langt vi nu kan nå tilbage til den umiddelbare nutid.

 • Aktionsgruppen 11.juli:

  Dorte Petersen
  Ellen Margrethe Andersen
  Dan Korsbæk


 • Aktions-­‐gruppen ’11-­juli’ arrangerer demonstrationen på års-­‐dagen for lukningen af overgangen over jernbanen, som definitivt skildte Skattergade i to.

 • Festudvalget:

  Torben Engelbrecht Knudsen
  Jørgen Damgaard Andersen


 • Festudvalget står primært for den årlige gadefest, som traditionelt afholdes i sensommeren, og som har været et enorm tilløbsstykke.

 • Madgruppen:

  Birgitte Nielsen
  Jørgen Damgaard Andersen
  Klaus Egelund
 • Mad­‐gruppen arrangerer fællesspisning for foreningens medlemmer og deres gæster ca. en gang om måneden.

 • Revisor:

  Birthe Viuff

  Søren Lindholm
  (suppleant)