Bestyrelse:

 • Mette Jensen...................
  Anita Wiinblad
  Bjarne Laustsen
  Jørgen Damgaard Andersen
  Bente Juelby Møller
  Katja Tellgren
  Kim Russel Jensen

 • Formand
  Næstformand
  Kasserer


  Suppleant
  Suppleant

Arbejdsgrupper:

 • Kontakt til offentlige myndigheder:

  Dorte Petersen
  Ellen Margrethe Andersen
  Bjarne Laustsen
  Mette Jensen
 • Gruppen har sammen med bestyrelsen den overordnede kontakt til myndighederne udadtil

 • Redaktionsgruppen:

  Bjarne Laustsen
  Henrik Fog-Møller • Redaktionsgruppen har ansvaret for hjemmesiden.

 • Historiegruppen:

  Søren Lindholm
  Henrik Fog-Møller


 • Historie-­gruppen arbejder med gadens historie, -­‐fra så langt vi nu kan nå tilbage til den umiddelbare nutid.

 • Aktionsgruppen 11.juli:

  Dorte Petersen
  Katja Tellgren
  Lars Riis-Hansen


 • Aktions-­‐gruppen ’11-­juli’ arrangerer demonstrationen på års-­‐dagen for lukningen af overgangen over jernbanen, som definitivt skildte Skattergade i to.

 • Festudvalget:

  Torben Engelbrecht Knudsen
  Jørgen Damgaard Andersen


 • Festudvalget står primært for den årlige gadefest, som traditionelt afholdes i sensommeren, og som har været et enorm tilløbsstykke.

 • Madgruppen:

  Bente Juelby Møller
  Jørgen Damgaard Andersen
  Klaus Egelund
 • Mad­‐gruppen arrangerer fællesspisning for foreningens medlemmer og deres gæster ca. en gang om måneden.

 • Revisor:

  Birthe Viuff

  Søren Lindholm
  (suppleant)