Foreningens formål er mangesidigt.
Dels vil vi gerne skabe større sammenhold i gaden gennem fællesarrangementer, hvor beboere og gadens venner kan mødes,
dels har vi den ambition at arbejde for at genoprette gadens enhed, dvs få medhold fra de pågældende myndigheder i at overgangen over jernbanen bør genåbnes på en sådan måde at den middelalderlige gade igen kan opfattes som et sammenhængende gaderum.