• Kontakt til offentlige myndigheder

  Dorte Petersen
  Ellen Margrethe Andersen
  Bjarne Laustsen
  Mette Jensen • Gruppen har sammen med bestyrelsen den overordnede kontakt til myndighederne udadtil.

 • Redaktionsgruppen

  Bjarne Laustsen
  Henrik Fog-Møller • Redaktionsgruppen har ansvaret for facebooksiden, for hjemmesiden og for udsendelse af nyhedsbreve.

 • Historiegruppen

  Søren Lindholm
  Henrik Fog‐Møller


 • Historie-­gruppen arbejder med gadens historie, -­‐fra så langt vi nu kan nå tilbage i den nogenlunde dokumenterbare forhistorie til de begivenheder i den umiddelbare nutid, som har betydet så meget for gadens ve og vel.

 • Aktionsgruppen 11.juli

  Lars Riis-Hansen
  Katja Tellgren
  Dorte Petersen


 • Aktions-­‐gruppen ’11-­juli’ arrangerer en demonstration på års-­‐dagen for den endelige lukning af overgangen over jernbanen, som definitivt skildte Skattergade i to.

 • Festudvalget

  Torben Engelbrecht Knudsen
  Jørgen Damgaard Andersen • Festudvalget står primært for den årlige gadefest, som traditionelt afholdes i sensommeren, og som har været et enorm tilløbsstykke.

 • Madgruppen:

  Bente Juelby Møller
  Jørgen Damgaard Andersen
  Klaus Egelund • Mad­‐gruppen arrangerer fællesspisning for foreningens medlemmer og deres gæster ca. en gang om måneden. Det har været en stor succes.

 • Revisor

  Birthe Viuff

  Søren Lindholm
  (suppleant)