Hvad har vi gang i ?

28-November-2018

Fællesspisning. Julefrokost

08-December-2018

Bestyrelsesmøde

Dagsorden og referat udsendes til medlemmerne.
Eventuelle forslag og bemærkninger fra medlemmerne mailes til bestyrelsen