Hvad har vi gang i ?

05-September-2018

Fællesspisning

03-Oktober-2018

Fællesspisning

25-Oktober-2018

Bestyrelsesmøde

Dagsorden og referat udsendes til medlemmerne.
Eventuelle forslag og bemærkninger fra medlemmerne mailes til bestyrelsen

31-Oktober-2018

Fællesspisning

28-November-2018

Fællesspisning. Julefrokost