Forord

En af foreningens ambitioner er at samle historisk materiale om gaden, -gamle kort, fotos, ejendomsoplysninger, anekdoter og røverhistorier om livet i gaden og om gadens beboere.

Gaden er en af de ældste i Svendborg, og har gennem historien spillet en ikke uvæsentlig rolle i byens tilblivelse og udvikling. 

På denne side vil vi 'udgive' små kapitler af vores indsamlede stof som en slags føljeton i nogenlunde kronologisk orden. Et af formålene med denne hjemmeside er netop fra 'Skattergades venner' at indsamle sådant materiale, -og hvem ved, -måske bliver det engang til en bog.

Men 'historien om Skattergade' er også et stykke Svendborg-historie, og for at forstå gaden må vi først forstå byen. Hvor kommer vi fra? , og hvorfor ser byen lige netop sådan ud ?

Denne side har altså flere formål:

At fortælle…..

At skabe lyst til at være med til at fortælle….. at engagere…..

At skabe interesse for historien og for dens betydning for nutiden….

At skabe baggrund for –og delagtighed i at redigere en bog som vi jo er nogen, der frygteligt gerne vil skrive, -hvis vi magter det.

 

Vi er ikke historikere –og slet ikke arkæologer, -bilder os ikke ind, at vi skal konkurrere med de professionelle forskere. Vi er tværtimod amatører med den uprofessionelles ret til at fabulere, lege med en virkelighed, gætte på farverige sammenhænge.

Mange af de gamle skrifter, som nu er anerkendte kilder,  er netop forfattet af amatører, -skolelærere, politikere, købmænd , erhvervsfolk (pjentemøllere) og præster. De er guld værd nu, alene af den grund at de er skrevet i den engang værende nutid.

Måske kunne vi provokere de professionelle historikere og arkæologer til en rettelse, -en justering, -en præcisering, -eller i hvert fald en bemærkning…..

Vi har naturligvis gjort brug af et omfattende kildemateriale fra Svendborg Museum og Lokalarkiv, -og fra Svendborg Bibliotek. Desuden ligger der mængder af tekster på nettet, -nogle spændende, nogle overfladiske og ligegyldige.

Den nyere historie vedr. Skattergade, som  vi efterhånden arbejder os frem til, findes ikke i skriftlig form. Den stammer fra ‘de gamle i gaden’ eller fra tidligere beboere, og er som sådan unik. Det er anekdoter og røverhistorier –med et gran af sandhed (som alle anekdoter).

 

-og så er det sådan set bare at spidse blyanten.......

 

Kapitel 1. Skattergade i Svendborg, -med rødder tilbage i byens historie.

Kapitel 2. Skattergade i Svendborg, -hvad ved vi, -og hvad tror vi ?

Kapitel 3. Den tidlige middelalder, 1050 - 1200.

Kapitel 4. Byens befæstelse. Svendborg i middelalderen.

Kapitel 5. Middelalder. 1400 - 1534.

Kapitel 6. 'Grevens Fejde', Reformationen og Chr.d.3's hævn.

Kapitel 7. Den kulturelle revolution efter Reformationen.

Kapitel 8. Kejserkrigen, Frederik d.3 og svenskekrigene.

2' Verdenskrig i Skattergade

2' Verdenskrig i Skattergade, del 2

 

Når vi ajourfører hjemmesiden, som vi forventer at gøre ca. hveranden måned, bringes et nyt kapitel, og efterhånden, når vi ikke har mere plads,  slettes de gamle. Vi har naturligvis inden da gemt historien et eller andet sted på adskillige computere, således at de kan sendes til eventuelle interesserede som pdf-filer. 

Redaktionen.