17.03.2018 Lars Riis-Hansen. En kommentar

Klokken er 22.30 den 7. marts 2018, vi er lige komme hjem fra Generalforsamlingen i Beboerforeningen. Der sprang flere bomber, men den værste var at vi fik at vide fra "Udenrigsgruppen" ved Dorte:

At "Åbningen er flyttet til 2021" Katastrofe. Vi får bekræftet at vi er en flok enfoldige idioter, som har troet på de oplysninger, som vi har fået fra Banedanmark.

Hr. transportminister Birk Olesen, jeg tvivler på at du kan fatte at dusinvis af mennesker har brugt umådelige kræfter på at åbne en gade, som bare blev bombet sønder via et signalskab.

HJÆLP OS, VI ER FORTVIVLEDE1

16.03.2018 Orientering fra bestyrelsen

Der blev holdt generalforsamling i beboerforeningen d. 7/3.

Generalforsamlingen blev præget af den rystende nyhed om, at overgangen alligevel ikke genåbnes i 2019, men først i 2021.

Foreningen var blevet orienteret herom på møde med Forvaltningen for Trafik og Infrastruktur d. 8. februar. Foreningen stod uforstående heroverfor, da Banedanmark d. 30. november som svar på henvendelse fra beboere i Skattergade efter rygter om udsættelse af genåbningen bekræftede, at genåbningen af Skattergade fortsat ville ske i 2019.

Foreningen har trods henvendelser til Banedanmark ikke fået svar herfra på, hvornår genåbningen sker.

På mødet d. 8. februar videregav beboerforeningen desuden de ønsker, foreningen har til overgangens udseende. Foreningen havde før mødet kontaktet samtlige beboere i gaden for at få deres forslag hertil.

Beboerforeningen vil nu i samarbejde med kommunen arbejde videre med genåbningen, både for i størst mulig omfang at medvirke til at genåbningen sker så tidligt som muligt og for at få vore ønsker til overgangens udseende opfyldt.

 

20.12.2017 Husdels-omdelt brev fra bestyrelsen:

Et privat indlæg

Og et svar.. !!!

Et læserbrev 27.10 2017 FAA

26.10.12017 Mødet hos afd, for Trafik og Infrastruktur

Tak for et orienterende og oplysende møde.

Det er dybt foruroligende, at BaneDanmark har den overordnede og uangribelige magt i disse sager. En ting er at vores lille lokale forening kun kan blive henvist til sporadisk orientering. Noget andet -og ret meget mere forskrækkende er hvor beskedent en lokal kommunal administration, som givet vis har forsøgt at komme igennem med nogle relevante betragtninger har kunne gøre sig gældende i så henseende.

Når det må erkendes, at dette er gældende landet over, er vi ude i et 'del-parameter' i planlægningen, som har altfor megen magt og betydning. Hvis togdriften suverænt bestemmer lokalplanlægningen i en kommune -eller et større område af kongeriget som sådan, er uden at skulle tage hensyn til det pågældende områdes egenart, kan vi opgive hvad vi ellers hidtil har opnået indenfor kulturhistorie, herunder fredning, naturhistorie, byplanudvikling og planlægning.

Det bør vi i så fald være klar over. Netop dette forhold ligger os på sinde i et udpeget kulturmiljø som Svendborg Midtby er udpeget til og ved bystyret beslutning er defineret som.....

Efterfølgende følger det officielle referat fra mødet i Trafik og Infrastruktur:

12. okt. 2017 En status

Genåbningen af Skattergade………

-bliver det desværre ikke til, men vi får heldigvis en overgang over jernbanen!

Det ville være smukt og rigtigt, hvis vi kunne kigge ned af Skattergade, og opfatte den som en sammenhængende gade, -et sammenhængende gaderum, -og at vi kunne bevæge os gennem dette gaderum fra den ene ende til den anden som man har kunnet det i århundreder.

Men som BaneDanmarks projekt foreløbigt tegner sig bliver der ikke tale om noget sådant

Jo –vi får en overgang over jernbanen med bomme, blinklys og klokker, -men det bliver ikke i selve gadeforløbet, men forskudt ca. 10 meter mod Valdemarsgade.

Hegnet tværs over Skattergade forsvinder ikke.

 Den gamle gade er stadig delt i to.

Det har været foreningens ambition siden 2011 igen at kunne komme til fods fra den ene side til den anden, men også at samle gadebilledet visuelt…

Det blev i Byrådet i forbindelse med budgetforliget i 2015 besluttet, at arbejde for en genåbning af overgangen. Og i 2016 fandt man 3,5 mill.kr fra områdefornyelsen, som blev øremærket til formålet.

Herefter blev opgaven vedr. det  tekniske arbejde og forhandlingerne med BaneDanmark overladt til kommunens Afdeling for Trafik og Infrastruktur.

Skattergade Beboerforening havde skitseret en fysisk teknisk løsning, som blev, forelagt det politiske udvalgs formand, og arbejdet i forvaltningen blev opstartet på denne baggrund. Tilmed var Skattergade Beboerforening inviteret med i en arbejdsgruppe i forvaltningen.

Imidlertid ændrede arbejdsgruppen ret hurtigt karakter til en høringsgruppe. Forvaltningen var ikke særlig indstillet på at involvere foreningen i de tekniske detaljer.

Den 13.09.2017 kom brevet med tilhørende bilagstegning fra Afdelingen for trafik og infrastruktur. Det er meget korrekt sendt til alle ejere af ejendomme i Skattergade, idet som skrevet står, at holdningen til åbningen ikke nødvendigvis deles af alle i gaden.

Det afgørende i brevet er, at Skattergade Beboerforenings deltagelse i en høringsgruppe om emnet synes at være ophørt. Det er måske heller ikke særligt afgørende, eftersom beslutningerne synes at været truffet.

Den medfølgende tegning fra firmaet Atkins er dateret  08.02.2017 med sidste udgave 24.08.2017.

Tegningen er meget tæt på at være en færdig projekt-tegning hvad mål, kantsten, skiltning og hegn angår. Der er ikke meget vi har muligheder for at ændre her. Det er der måske heller ikke anledning til.

I brevet inviteres til spørgsmål vedr. projektet, -og der tilbydes et arrangement for et dialog- og informationsmøde, som efterfølgende er planlagt til den 26. oktober 2017 hos Teknisk Forvaltning i Vester Skerninge.