Skattergades venner

Vi har allerede modtaget megen hjælp fra mange tidligere Skattergade‐beboere, som kender den lidt tidligere historie fra deres egen fortid, ‐deres forældre, eller nære venner.

Det har tilført historien mange detaljer, anekdoter, og små bi‐historier, som er guld værd I det samlede billede. Vi har mange barnefødte I gaden eller I dens umiddelbare nærhed, og mange som har levet størstedelen af deres liv her. (Det taler I sig selv for stedets kvalitet). Og der er mange, som af en eller anden grund er flyttet væk, men som sidder inde med en viden og en kærlig erindring om deres barndom eller ungdom i Skattergade.

Det er dem vi primært henvender os til gennem denne hjemmeside.

Vi er rimeligt godt hjulpet med hensyn til den lidt ældre historie i et veludviklet bibliotek fra Svendborg Museum, men den nyere historie, dvs de ældres historie, deres personlige erindringer er ‘krydderiet’ og et værdifuldt bidrag til den officielle historie.

Der lever folk her, som kan huske 2’verdenskrig I Skattergade, ‐eller som har skrevet om den. Det er ‘nutidig’ historie, så det vil noget. Det er en del af danmarkshistorien.

Vi vil sende disse nyhedsbreve til en mailliste, der hedder ‘Skattergades venner’. Nogen er det måske ikke endnu, men enten bliver de det, -­‐eller også melder de fra, og det skal der være fuld forståelse for.