Årsberetning 2018

Beretning for året 2018:

Endnu et år er gået og traditioner er holdt i hævd:
Vores fællesspisninger er blevet holdt en gang om måneden med godt
fremmøde hver gang, og med de traditioner der hører dertil: Derby og
tøndeslagning.
Til markeringen 11.07 optrådte Lars og Dorte med en rigtig god sketch,
Dorte holdt årets tale og traditionen tro spillede Britt og Niels.
Vi havde sommerfesten, denne gang i Torbens have. Den var som altid
hyggelig og stemningsfuld og Dorte og Ellen Margrethe havde igen lavet
en dejlig sang.
Lars blev ”Årets Skatter” p. gr. af hans store og passionerede engagement i
foreningen og Ellen Margrethe fik Skatterbamsen af Mette.
Til jul lavede Søren julekalender som blev løst af en lille skarp skare.

For at foreningen og disse arrangementer og traditioner kan fortsætte,
kræver det, at vi har en flok frivillige og aktive folk, som er villige til at
gøre en indsats.
I en demokratisk forening må det frivillige arbejde vel gå på skift; vi må
deles om det arbejde der er. Nye frivillige kræfter er nødvendige til nogle
af opgaverne.
Især redaktionsgruppen, som bl. a. har stået for foreningens hjemmeside
skal have en vitaminindsprøjtning, og der skal flere nye medlemmer til
bestyrelsen.
Vi har ud over 5 bestyrelsesmøder hvor vi bl. a. på hvert møde følger op
på, hvordan det går i de forskellige grupper, der tager sig af aktiviteterne i
gaden. Bestyrelsen vil gerne takke alle disse medlemmer for deres arbejde
for foreningen.
Og vi har haft 6 møder i Udenrigsgruppen, om det senere.
Vi har haft en korrespondance kørende med kommunen ang. farten i gaden. Resultaterne af målingerne fra nedre Skattergade viste at der ikke er fartproblemer. På flere forespørgsler om måling i den øvre del af Skattergade var det sidste svar, at vores ønske om trafiktælling i denne del af gaden er lagt på en prioriteringsliste for 2019.

Vi får ikke den åbning af gaden, som vi havde håbet på og arbejdet for, og
den blev endnu engang udsat – nu hedder det 2021.
Vi har en klar oplevelse af at kommunen gerne havde villet det samme
som os, men det er lovgivning, politi og Banedanmark der styrer slagets
gang herfra.
I bestyrelsen mener vi ikke at vi kan ændre på det, og som vi meldte ud da
det stod klart (for 2 år siden) valgte vi acceptere at det er sådan det er, og
så arbejde sammen med kommunen om at få det bedste resultat ud af det.
Musti er kommet med et fint oplæg til en drøftelse her på
generalforsamlingen af, om der skal sættes nye mål for foreningen. Denne
relevante drøftelse ser også bestyrelsen frem til.