Information fra Udenrigsgruppen november 2019

Det er stadig meningen, at den nye overgang skal åbnes i 2021, og beløbet, som er sat af til projektet, er intakt. Udenrigsgruppen har som bekendt længe koncentreret sig om udseendet på begge sider af hegnet, og her er nogle oplysninger om, hvor langt vi er nået. Lad os minde om, at overgangen vil blive beskyttet af bomme, lys og advarselsklokker, som ringer få gange, når bommene går ned, ligesom i Brogade.

Vi har samarbejdet med arkitekt Kristian Hansen, som bor i den sydlige del af Skattergade, og ud fra hans tegning af området har vi samlet nogle idéer, som bl.a. også stammer fra den opfordring, som vi sendte rundt i hele gaden for to år siden. Det er vigtigt, at vores gade hænger sammen, at vi bevarer helhedsindtrykket, selv om den er skåret over af et grimt hegn, det er udgangspunktet for idéerne.

På tegningen er markeret to indramninger. På sydsiden er det en del af en lang træbænk i gadens bredde med et rygstød af tremmer, som vi foreslår males hvide og røde og derved erstatter de færdselsskilte, som myndighederne kræver. På nordsiden er der ikke plads til en bænk, i stedet vil indramningen have tremmer forneden, som svarer til den anden side, og som også males hvide og røde.       

På vendepladsen (syd) foreslår vi en tavle, som fortæller gadens historie. Det skal være i samme stil som byens øvrige, oplysende skilte og laves i samarbejde med museet, som allerede er positivt over for det projekt. Og så vil vi have nogle små træer i store kar, som skal være ens på begge sider af banen, igen for helhedens skyld.

På Rådhuset står en skulptur af et vildsvin, udført af billedhugger Ellen Margrethe Andersen, Skattergade. Den vil vi søge om at få genplaceret ved vendepladsen som et minde om dengang, der var vildsvin i gaden, som fund har bevist.

Teknikhytten, som skal placeres i forbindelse med overgangen, vil vi forsøge at få forskønnet evt. med en træbeklædning.     

I enderne af Skattergade, altså ved Korsgade og Kullinggade, skal placeres skilte, såkaldte piktogrammer, som med pile skal vise vej, hvad enten det er ensretning, lukket vej eller stiforløb.

Nogle af disse emner er kommunens udgifter, og nogle kan betales af den eksisterende pulje, efter Banedanmark har taget sin del. Hvis det ikke rækker, vil vi søge fonde til det sidste. Der er stadig plads til gode idéer og forslag til ændringer af vores. Når hele projektet er finpudset, vil vi præsentere det for forvaltningen i V. Skerninge, som allerede i foråret 2018 fik vores første oplæg.   

 Under vores samarbejde med Kristian Hansen - og efter Jesper Joses foredrag ved Fællesspisningen i september, har vi også vendt nogle tanker om et evt. STØRRE sammenhængende byrum i forbindelse med vores overgang. Vi har dog valgt at ville høre jer beboeres behov og ønsker, inden vi overhovedet ville arbejde videre med det, - et arbejde, som vil indebære en del ansøgninger til fonde og til kommunen.

Så skriv endelig til hjemmesiden, under ” Nyt om Skattergade” om jeres ideer og kommentarer, eller send dem direkte til udenrigsgruppen@Skattergadebeboerforening.dk. Vi overvejer, om det ville være godt med et fællesmøde i det nye år f.eks. efter en fællesspisning. Hvad tænker I? Vi vil vende det med bestyrelsen.

Maj 2019

Vores gruppe arbejder på genåbningen af overgangen over skinnerne og har kontakten til myndighederne.
Siden generalforsamlingen i marts har vi skrevet til vores kontakter i forvaltningen for Trafik og
Infrastruktur, om der er nogle nyheder i vores sag, og her er svarene:
1. Banedanmark beskæftiger sig for tiden med planlægningen af den teknikhytte, som skal placeres tæt ved overgangen, til alt det tekniske apparatur.
2. Beløbet, som er sat af til etableringen af passagen, er intakt.
3. Og endelig spurgte vi til kastanjetræet, som blev fældet den 20. februar. Træet havde en speciel betydning for Skattergade, fordi det blev plantet på hjørnet af Jernbanegade og Skattergade for at markere, at der blev fjernet et halvt hus ved anlægget af Jernbanegade i 1976. Vi havde bedt om, at det blev stående som en markering, men træet var sygt.
Ud over de tre emner arbejder vi på at få lavet en tegning over hele arealet med den nye overgang plus pladsen tæt op ad skinnerne på den sydlige del af gaden. Vi har i januar 2018 afleveret vores ønsker om pladsens udseende til forvaltningen, et projekt, som alle beboerne i gaden fik chancen for at deltage i. Nu synes vi, at de skal følges op med en illustration, så det er det næste projekt.
Vi kan til slut fortælle, at der i marts blev gravet fiberkabler ned langs skinnerne på hele Svendborgbanen, og da overholdt Banedanmark tidsfristen.
Udenrigsgruppen består af:
Ida Musti Schrøder, Bjarne Laustsen, Ellen Margrethe Andersen og Dorte Petersen.