Maj 2019

Vores gruppe arbejder på genåbningen af overgangen over skinnerne og har kontakten til myndighederne.
Siden generalforsamlingen i marts har vi skrevet til vores kontakter i forvaltningen for Trafik og
Infrastruktur, om der er nogle nyheder i vores sag, og her er svarene:
1. Banedanmark beskæftiger sig for tiden med planlægningen af den teknikhytte, som skal placeres tæt ved
overgangen, til alt det tekniske apparatur.
2. Beløbet, som er sat af til etableringen af passagen, er intakt.
3. Og endelig spurgte vi til kastanjetræet, som blev fældet den 20. februar. Træet havde en speciel
betydning for Skattergade, fordi det blev plantet på hjørnet af Jernbanegade og Skattergade for at markere,
at der blev fjernet et halvt hus ved anlægget af Jernbanegade i 1976. Vi havde bedt om, at det blev stående
som en markering, men træet var sygt.
Ud over de tre emner arbejder vi på at få lavet en tegning over hele arealet med den nye overgang plus
pladsen tæt op ad skinnerne på den sydlige del af gaden. Vi har i januar 2018 afleveret vores ønsker om
pladsens udseende til forvaltningen, et projekt, som alle beboerne i gaden fik chancen for at deltage i. Nu
synes vi, at de skal følges op med en illustration, så det er det næste projekt.
Vi kan til slut fortælle, at der i marts blev gravet fiberkabler ned langs skinnerne på hele Svendborgbanen,
og da overholdt Banedanmark tidsfristen.
Udenrigsgruppen består af:
Ida Musti Schrøder, Bjarne Laustsen, Ellen Margrethe Andersen og Dorte Petersen.