Hvad har vi gang i ?

04-September-2019

Kl. 18.00. Fællesspisning på Færgegården

Repræsentant fra "Liv i min By" orienterer.

04-September-2019

Bestyrelsesmøde

Dagsorden og referat sendes til medlemmerne.

09-Oktober-2019

Kl. 18 Fællesspisning

06-November-2019

Kl. 18 Fællesspisning

04-December-2019

Kl. 18 Fællesspisning