Hvad har vi gang i ?

12-Juni-2019

Kl. 19.00. Møde om persondataloven.

Tilmelding til formanden.

05-Juli-2019

Kl. 14.00 og frem. Torben 70 år

Torben inviterer alle medlemmer til havefest.
Store gaver har ingen interesse, men en flaske er altid velkommen.

11-Juli-2019

Kl. 11.00. Markering ved overskæringen i Skattergade.

10-August-2019

Gadefest

04-September-2019

Kl. 18.00. Fællesspisning på Færgegården

Repræsentant fra "Liv i min By" orienterer.

04-September-2019

Bestyrelsesmøde

Dagsorden og referat sendes tol medlemmerne,