Foto fra ca. 1900, -set fra Korsgade.

Foto fra ca. 1900 - set fra Korsgade.

Skattergade Beboerforening - Svendborg

Del siden

Velkommen til Skattergade Beboerforening's hjemmeside. Vi håber I må have lige så megen fornøjelse ved at bladre den igennem, som vi har ved at drive den.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lidt nyt fra ”Liv i mit kvarter”


Gruppen arbejder med ”Livet imellem husene”

 

Gruppen har planer om mere by-natur i kvarteret.

 

Her er en forårsplan, hvor også de haveløse kan være med:


Banevolden (fra vendepladsen og hen mod Valdemarsgade) skal være mere attraktiv for insekter – og mere interessant at se på:


Vi vil afrive plantemateriale, vende græstørv og så vilde blomster.


Anna ringede til Banedanmark – og der var ”HUL IGENNEM” til en lydhør biolog. Ja, tænk engang ! De synes det er en mægtig god idé og vil måske oven i købet donere en pose frø ! 

 

Når vejr og årstid er til det (omkring april/maj) vil gruppen kalde kvarteres beboere sammen til en munter stund med rive og greb.


Vi vil da arbejde så meget vi orker – med passende pauser og forfriskninger. Men bare slap af de næste måneder ! 


Varme hilsner fra os i gruppen, ”Livet imellem husene”

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GENERALFORSAMLING

 

Hermed indkaldelse til Generalforsamling, der afholdes onsdag den 6. marts 2024 på Færgegården - i forlængelse af Fællesspisning.

 

Fællesspisningen starter som altid kl. 18:00 og Generalforsamlingen følger umiddelbart efter (ca. kl. 19-21).

Information omkring menu og bestilling af mad følger i særskilt mail fra madgruppen.

 

Dagsorden:

  1. Valg af referent
  2. Valg af dirigent
  3. Formandens beretning
  4. Forelæggelse af regnskabet 2023 og budget for 2024 v/Bjarne
  5. Kontingentet 2024
  6. Evt. vedtægtsændringer
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer - på valg er: bestyrelsesmedlemmerne Shireen Møller og Per Møller, samt suppleant Ellen Margrethe Andersen
  8. Valg af revisor og revisor suppleant - på valg er: revisor Birthe Wiuff og revisor suppleant Søren Lindholm
  9. Kort beretning fra grupperne samt nedsættelse af udvalg
  10. Evt. (herunder aftale om konstituering af ny bestyrelse)

Bemærk: 

Vi opfordrer alle medlemmer der måtte have interesse i at bidrage til bestyrelsesarbejdet, til at stille op. Kontakt gerne bestyrelsen inden, så vi kender omfanget af kandidater. Vi ved pt ikke definitivt hvem der genopstiller.

 

Forslag:

Forslag fra jer medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen, dvs. onsdag den 14. februar.

 

Kontingent:

Hvis du ikke har fået betalt kontingentet (125,- kr.), kan du nå det endnu ved enten at lægge pengene i Bjarne Laustsen's postkasse (Skattergade 1), eller indbetale beløbet til konto: 6840-1364416 (Sydbank)

Husk at beløbet er pr. voksen i husstanden. 

 

Årsregnskab:

Vedhæftet denne indkaldelse er revisor påtegnet Årsregnskab 2023.

 

Vi glæder os til at se jer til endnu en fornøjelig aften med fællesspisning, sang og snak.

 

 

De bedste hilsner

 

På bestyrelsens vegne 

Per Møller, formand

            

             

"Prisen for håb er handling" 

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

LIV I MIT KVARTER

Vilde haver - Vilde byer


Livet-Imellem-Husene opfordrer medlemmer af foreningen og andre interesserede til at blive inspireret til at gøre livet imellem husene lidt mere grønt.

 

Tilmeld dig til arrangementet, som afholdes på AOF, Vestergade 23 i Svendborg.


Det løber af stablen


Onsdag den 23. april 2024

kl. 09:30 - 11:45.


Det kan være med til at  inspirerer os til at gøre naturen i vores haver, i vores gader og stræder mere levende og rig -  sommerfugle, bier og andre insekter vender tilbage og gør dermed både plante-, blomster-, fuglelivet rigere i vores kvarter.


Tilmeld dig arrangementet HER


Efter foredraget kan vi samles i AOF Café og drøfte videre . . .

Så har vi igangsat projekt- "LIV I MIT KVARTER"


Flere end 40 deltog i aftenens arrangement på Færgegården og man kan fortsat tilmelde sig aktivitetsgrupperne


Læs mere i under "LIV I MIT KVARTER" og tilmeld dig aktiviteterne eller tilmeld dig til at modtage information om, hvad der videre sker.

MÆRKEDAGEN - 11. JULI 2024


Den 11. juli kl. 11:00 - mødes vi - hvert år - ved den lukkede  jernbaneovergang, som har delt Skattergade - delt et byrum i to - og vi markerer årsdagen for lukning af Svendborgs mest naturlige forbindelse mellem den ældste del af byen og den ældste del af havnen.


Vi er meget tilfredse med, at BaneDanmark har sat udrulning af signalsystemet for Odense-Svendborg til  ultimo 2025 - og det er et rigtig godt. 


Det er valgår i 2025, så plejer vores lokale politikere at være "lidt friskere ved kasseapparatet" i forhold til tidligere beslutninger omkring lokale borgernære aktiviteter. 


SOMMERFEST I SKATTERGADE 


Den 26. august 2023 afholdt vi igen i år fælles sommerfest i haven i nr. 36 - og vejrguden var med os. . . . 

- læs mere HER


Foto fra ca. 2023 - set fra Skattergade mod Skattergade . . .  . . eller er det omvendt . . . .

Du kan orienterer dig om, hvad der sker i foreningen på "Kalenderen".

Under "Nyt fra Skattergade" findes indlæg fra Bestyrelsen og Udenrigsgruppen.

Persondatapolitik: Skattergade beboerforening er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte de personoplysninger, foreningen modtager. Det er vigtigt at forholde sig til hvordan bl.a. foto og mailadresser må anvendes. Foreningens persondatapolitik ligger underPersondatapolitik”.