Bestyrelse:

 • Per Møller
  Emma Bentsen
  Bjarne Laustsen
  Jørgen Damgaard Andersen
  Shireen Møller
  Mai Bjerregaard
  Sisse Levol

 • Formand
  Sekretær
  Kasserer
  Næstformand
  Medlem
  Suppleant
  Suppleant

Arbejdsgrupper:

 • Udenrigsgruppen:

  Per Møller
  Bjarne Laustsen
  Emma Bentsen
  Shireen Møller
  Ingrid nr. 16C • Udenrigsgruppen har sammen med bestyrelsen den overordnede kontakt til myndighederne i forbindelse med baneovergangen.

 • Redaktionsgruppen:

  Birthe Viuff • Redaktionsgruppen har ansvaret for hjemmesiden.

 • Historiegruppen:

  Søren Lindholm
  Henrik Fog-Møller


 • Historie-­gruppen arbejder med gadens historie, -­‐fra så langt vi nu kan nå tilbage til den umiddelbare nutid.

 • Aktionsgruppen 11.juli:

  Sanne Larsen
  Dorte Petersen
  Anna Nielsen
  Dan Kristensen


 • Aktions-­‐gruppen ’11-­juli’ arrangerer demonstrationen på års-­‐dagen for lukningen af overgangen over jernbanen, som definitivt skildte Skattergade i to.

 • Festudvalget:

  Shireen Møller
  Lars Riis-Hansen
  Ida Musti Schrøder


 • Festudvalget står primært for den årlige gadefest, som traditionelt afholdes i sensommeren, og som har været et enorm tilløbsstykke.
  Samt et julearrangement.

 • Madgruppen:

  Dan Kristensen
  Mai Bjerregaard
  Anna Als Nielsen
 • Mad­‐gruppen arrangerer fællesspisning for foreningens medlemmer og deres gæster ca. en gang om måneden.

 • Revisor:

  Birthe Viuff

  Søren Lindholm
  (suppleant)