Begivenheder

Dette afsnit er en kronologisk gennemgang af de væsentligste begivenheder i den nuværende forenings glorværdige historie. Der er de harmdirrende, -de sørgelige, -de overraskende -og de festlige -som det nu kan være.
 
Efterfølgende sider er regulære fotoalbums, som relaterer sig til disse begivenheder.
 
Go' fornøjelse.
 
Vi følger op efterhånden med de nyere begivenheder.

Og de ældre begivenheder vll efterhånden finde vej til 'Gadens historie', når det lykkes os at rive chefredaktøren ud af middelalderen, men det er ikke nemt, -for dengang skete der meget som er grundlaget for at forstå nutiden. Sådan er det jo.....

med venlig hilsen fra redaktionsgruppen 

Kommentarer

08.02.2015 16:18

Katja

Det er med stor fornøjelse at se nye og også gense gamle foto her på siden.