Lokalråd i Svendborg kommune.

JANUAR 2023

Ved fællesspisningen 8. januar orienterede Bjarne om Svendborg kommunes lokalråd.

Det har været drøftet i bestyrelsen, og formålet med orienteringen ved fællesspisningen var at få en tilbagemelding fra medlemmerne i foreningen, om det var noget, foreningen skulle engagere sig i, når det bliver aktuelt.

Lokalråd er et nyt tiltag fra Svendborg kommune, og der er i tilknytning hertil etableret et udvalg i byrådet med Hanne Ringgård Møller som formand.

Kommunen er opdelt i 12 lokalområder, hvor Skattergade er en del af lokalområde Midtbyen.

Formålet med nedsættelse af lokalråd er at fremme vækst og muligheder i de 12 lokalområder. Det skal ske ved, at lokalrådet støtter op om kommuneplanen og medvirker i udviklingen af den næste kommuneplan, altså at inddrage borgerne mere i at være med til at gennemføre kommuneplanen og i at udvikle den kommende kommuneplan.

Der vil via lokalrådet være mulighed for at søge tilskud til afholdelse af aktiviteter, til udsmykning o.l. i lokalområderne og altså også i Skattergade.

Der har været afholdt det første borgermøde i 3 af lokalområderne. På dette møde inviteres foreninger og ildsjæle i lokalområdet til at melde sig til lokalrådet.

Lokalråd i Midtbyen og foreningens deltagelse heri blev herefter drøftet.

Det blev understreget, at deltagelse i lokalområde Midtbyen ikke behøver at være via Skattergade Beboerforening, men kan ske ved, at ildsjæle i foreningen melder sig til lokalområdet.

Bestyrelsen vil nu igen drøfte emnet og komme tilbage, når borgermøde vedr. Midtbyen skal afholdes.

Bjarne Laustsen

Juni 2019

Juni 2019

Beboerforeningen har nu 46 medlemmer

Vi har arbejdet med EU databeskyttelsesforordningen og er nu færdige med de fornødne dokumenter.

Bestyrelsen har gjort sig tanker om udfærdigelsen af skilte for enden af gaden og ideer til udseendet af området ved overskæringen.

Udenrigsgruppen arbejder videre med ideerne og medlemmerne er velkomne til at skrive til udenrigsgruppen@Skattergadebeboerforening.dk med gode ideer til projektet.

Der ønskes en senere tilmelding til fællesspisningerne, og det foreslås, at det er søndag før den kommende fællesspisning.

Der er sket store ting på hjemmesiden så kig dig omkring herinde. Søren og Henrik arbejder ufortrødent videre i historiegruppen, kig ind i historien på hjemmesiden

Der sendes invitation ud til alle beboere i Skattergade til Sommerfesten. Alle medbringer en ret til det fælles bord. Hjælpere til opsætning og nedtagning af telt: Kontakt meget gerne Jørgen i nr. 20C tlf. 30592542. Har du et partytelt vi kan låne til sommerfesten så ring til Jørgen.Torben og Jørgen er i festudvalget.

Årets skat som vil blive hædret ved sommerfesten er allerede fundet, men vi siger ikke noget.

HUSK: Skattergade dagen. D. 11.7. kl 11.00 hvor vi igen markerer dagen da overgangen blev lukket. Der vil være musik og en forfriskning. Årets taler er ligeledes fundet, men er også en hemmelighed. Så kom frisk og vær med til dagen. Vi mødes ved den lukkede overgang på sydsiden.

Næste bestyrelsesmøde er d. 4.9. Der er fællesspisning samme aften, hvor der vil være et indlæg om projekt Liv i Min By, ved en medarbejder fra Svendborg kommune, der arbejder med projektet.

Beretning for året 2018

Endnu et år er gået og traditioner er holdt i hævd:

Vores fællesspisninger er blevet holdt en gang om måneden med godt
fremmøde hver gang, og med de traditioner der hører dertil: Derby og
tøndeslagning.
Til markeringen 11.07 optrådte Lars og Dorte med en rigtig god sketch,
Dorte holdt årets tale og traditionen tro spillede Britt og Niels.
Vi havde sommerfesten, denne gang i Torbens have. Den var som altid
hyggelig og stemningsfuld og Dorte og Ellen Margrethe havde igen lavet
en dejlig sang.
Lars blev ”Årets Skatter” p. gr. af hans store og passionerede engagement i
foreningen og Ellen Margrethe fik Skatterbamsen af Mette.
Til jul lavede Søren julekalender som blev løst af en lille skarp skare.

For at foreningen og disse arrangementer og traditioner kan fortsætte,
kræver det, at vi har en flok frivillige og aktive folk, som er villige til at
gøre en indsats.
I en demokratisk forening må det frivillige arbejde vel gå på skift; vi må
deles om det arbejde der er. Nye frivillige kræfter er nødvendige til nogle
af opgaverne.
Især redaktionsgruppen, som bl. a. har stået for foreningens hjemmeside
skal have en vitaminindsprøjtning, og der skal flere nye medlemmer til
bestyrelsen.
Vi har ud over 5 bestyrelsesmøder hvor vi bl. a. på hvert møde følger op
på, hvordan det går i de forskellige grupper, der tager sig af aktiviteterne i
gaden. Bestyrelsen vil gerne takke alle disse medlemmer for deres arbejde
for foreningen.
Og vi har haft 6 møder i Udenrigsgruppen, om det senere.
Vi har haft en korrespondance kørende med kommunen ang. farten i gaden. Resultaterne af målingerne fra nedre Skattergade viste at der ikke er fartproblemer. På flere forespørgsler om måling i den øvre del af Skattergade var det sidste svar, at vores ønske om trafiktælling i denne del af gaden er lagt på en prioriteringsliste for 2019.

Vi får ikke den åbning af gaden, som vi havde håbet på og arbejdet for, og
den blev endnu engang udsat – nu hedder det 2021.
Vi har en klar oplevelse af at kommunen gerne havde villet det samme
som os, men det er lovgivning, politi og Banedanmark der styrer slagets
gang herfra.
I bestyrelsen mener vi ikke at vi kan ændre på det, og som vi meldte ud da
det stod klart (for 2 år siden) valgte vi acceptere at det er sådan det er, og
så arbejde sammen med kommunen om at få det bedste resultat ud af det.
Musti er kommet med et fint oplæg til en drøftelse her på
generalforsamlingen af, om der skal sættes nye mål for foreningen. Denne
relevante drøftelse ser også bestyrelsen frem til.

Kommentarer

Lars nr 40

12.01.2020 08:32

Seneste kommentarer

13.09 | 07:03

Ja så skulle der være fantastisk nyt fra “udenrigsgruppen”
Til Fællesspis blev vi orienteret om møder med svendkommunen. Jeg synes I skulle formidle det her og måske andre interessante steder.

03.09 | 09:10

Jeg vil gerne høre nyt fra “Udenrigsgruppen. Har i kke lige haft møde med borgmester?

20.07 | 19:58

Jeg er flyttet ind hos Arne og Winnnie i nr. 14, og vil gerne være medlem.

Mit tlf. nr er 27150212

Vh
Lotte

23.05 | 13:53

André Durinck var min oldefar

Del siden