Medlemmernes indlæg og kommentarer.

Indlæg på siden er alene et udtryk for den enkelte persons holdning og ikke nødvendigvis et udtryk for foreningens holdning.

Indlæg til denne side sendes til redaktionen@Skattergadebeboerforening.dk.

Stig E. Weimar, en gammel kæmpe fra

Stig E. Weimar, en gammel kæmpe fra "Skattergadeslaget 1977-78, er død.
Han var med til at få åbnet overskæringen sammen med den daværende beboerforening.
Carl Møller jan. 2021.

Nu stiger Kunsten

Foto: Martin Randers.

Foto: Martin Randers.

De 3 kunsthåndværkere fra Skattergade går sammen om en udstilling af deres arbejder i corona-tiden. Mette Jensen: strik. Tina Gjersen-sav: smykker. Birthe Viuff: Keramik.

Mette Jensen, strik, siger om sit arbejde:

I lang tid har jeg gået og skulet til mine strikkemaskiner og alt mit garn, fordi jeg har skullet holde mig fra det på grund af en dårlig skulder. Det er blevet bedre, og da så virussen kom og beordrede os i ro i hjemmet, måtte jeg i gang. Med noget enkelt, med motor. Jeg besluttede mig for at strikke en enkelt kimonomodel og bruge mit på tidspunktet yndlingsmønster og det parti shetlandsuld, jeg engang har anskaffet og haft svært ved at finde anvendelse for. Jeg tror jeg bliver ved lidt endnu, garn kommer ikke til at mangle foreløbig.

Tina Gjertsen-Sav, smykker, reflekterer over en af sine objekter:

“FRAGILE”, in my world. Insektbroche. En reflektion over hvad der sker, når vi “går i vores egen verden” - med hovedet i egen boble. Vi sanser kun indre refleksioner og pejler via egen næsetip. Vi kan blive frygtsomme og miste balancen i forhold til virkeligheden og verden uden om. Kroppen bliver bleg og betydningsløs, vi forholder os kun til det øjnene ser og derfor ender vi med at løbe i cirkler, - som hunden efter sin hale.

Birthe Viuff, keramik, siger:

I tiden, hvor der opfordres til afstand til andre mennesker og for meget socialt samvær bliver frarådet, bliver der tid og rum til tanker og indadvendthed. Der bliver tid til undersøgelser af materialer og udtryk. Mine udtryk fastholder sig i raku, lertøj, gyotaku (aftryk af fisk) og sørgmodige og sentimentale tekststykker.

Udstillingen er 11. juli kl 12 - 16 i Skattergade 34d, 1. sal.

Mette, Tina og Birthe 3. juli 2020

Lokalråd i Svendborg kommune.

Lokalråd i Svendborg Kommune.

Ved fællesspisningen d. 8. januar orienterede jeg om etablering af lokalråd i Svendborg Kommune.

Der er nu kommet en henvendelse fra byrådsmedlem Hanne Ringgaard Møller, der er formand for Lokaludvalget.

Hanne Ringgaard Møller efterlyser 4-7 personer, der vil være med til sammen med medarbejder fra administrationen at arrangere det første borgermøde i Midtbyen. Der er således ikke tale om at man melder sig til at være med i det kommende lokalråd for Midtbyen, men udelukkende sammen med medarbejder fra administrationen bidrager til at arrangere det første borgermøde, så det bliver vellykket med mange deltagere.

Der skal naturligvis ikke kun være deltagere i gruppen fra beboerforeningen – også andre fra Midtbyen skal være med, men jeg håber, et par stykker fra beboerforeningen synes, det kunne være spændende. I så tilfælde bedes I kontakte mig på bl@lacucina.dk.

Bjarne Laustsen 11. maj 2020

Indlæg fra Carl Møller

Ang. jernbanen.

Hvad gør man ved en ting, der er ustabil og i øvrigt generer sine omgivelser? (BaneDanmark agter åbenbart ikke at gøre noget ved det). Jeg synes den skal nedlægges. I det mindste inden for volden.

Man kunne også hælde asfalt på den og lave en busbane ud til Svendborg Vest. (Evt. med en fortsættelse til en kommende Lehnskov Færgehavn)

Så kunne vi også rive det grimme hegn ned. Det kan være svært at få sammenhæng i lokalområdet  med et vildsvinehegn gennem området.

Mvh Carl d. 11.01.2020

Information fra Udenrigsgruppen

Som supplement har Udenrigsgruppen følgende kommentar til indlægget ” BaneDanmark blokerer”. Det er et citat fra 26. oktober 2017 fra mødet i forvaltningen i Vester Skerninge fra punkt 2:

2. Den hidtidige proces for projektet

”Ud fra den politiske beslutning fra december 2015 om ”at få overskæringen til at spille sammen med det kulturarvsmiljø, som Skattergade er”, har Center for Ejendomme og Teknisk Service, Trafik og Infrastruktur siden januar 2016 arbejdet for en løsning med genåbning af Skattergade, så det kunne minde om overgangen ved Brogade. Denne løsning kunne desværre ikke lade sig gøre i forhold til de nuværende afstandskrav vi stødte på ved Fyns Politi og BaneDanmark. Fyns Politi har krav om 2,5 meter foran bomanlæg, hvor man har mulighed for at stå og vente med barnevogn/cykel m.m. BaneDanmark har afstandskrav om 3,5 meter fra skinnemidte til bomanlæg. Disse krav gør, at der samlet manglede 1,40 meter for, at det kunne lade sig gøre.

For at kunne realisere projektet med de nuværende krav fra både Fyns Politi og BaneDanmark blev overgangen flyttet ca. 9 meter fra den tidligere nedlagte overgang mod sydvest. Her er Jernbanegade bredere og kravene kan hermed opfyldes. Dette projekt er godkendt”.

Bane Danmark blokerer.......

Ikke i Skattergade denne gang, men i Frederiksgade……..

08.11.2019 kunne man i FAA læse en artikel med denne overskrift.

Som det vil være de fleste bekendt arbejdes der i øjeblikket under projektet ’liv i min by’ for en omlægning af Klosterplads. Som led i projektet indgår en ensretning af Frederiksgade. Denne bemærkning vedrører ikke dette projekt som sådan, -men alligevel:

Bane Danmark blokerer…. for en gennemarbejdet løsning fra vore bedste byplanlæggere, som har tænkt, tænkt igen –og sikret, at projektet på bedst mulige måde kunne omfatte de ønskelige forbedringer.

Og nu, hvor man var næsten klar, siger Bane Danmark så nej.

Er der en eller anden klokke, der ringer ? Har vi mon oplevet noget lignende før ??

I Skattergade havde vi et projekt for genåbningen af gaden. I husker det nok selvom det snart er længe siden. Der var politisk beslutning, der var afsat penge, der var medhold i forvaltningen, medvind fra alle sider….. det var bare at gå i gang…

Men Bane Danmark blokerede….. –så nemt skulle det ikke være.

Man satte ’datterselskabet’ Atkins til (for Svendborg kommunes regning) at lave projekt til en ny overgang 10-15 meter fra Skattergade, hvor der var lidt mere plads til ’en moderne overgang’,  dvs én, der fulgte de nye direktiver for hvordan sådanne ’nye’ overgane skulle se ud. De øvrige tre overgange på strækningen (Frederiksgade, Brogade, og Valdemarsgade) overholder ikke disse forhold, men de er ’gamle’, så det gør ikke noget !!!

Pointen er, at vi bevæger os i en middelalderby, -et kulturmiljø, igennem hvilket en jernbane skal skære sig igennem på lempeligste måde. Det gælder både Klosterplads og Skattergade. Det må foregå i størst mulig respekt for de kulturelle og øvrige byplanmæssige forhold.

Alt andet vil være ubehøvlet, ukultiveret  og groft ignorerende forudsætningerne.

Bane Danmark skal ikke være byplanlæggere eller bevaringsforkæmpere for de kulturelle værdier, som de ikke kan undgå at komme i kontakt med, men de må være gearede til –og forstående overfor de områder de påvirker, -og ikke være én-øjede teknikere, som kun kan følge lærebogen.

Henrik Fog-Møller

Kommentarer

Lars nr 40

04.06.2019 15:26

Ja så hej igen, er det her man kan kommentere lidt fyldigere?

Seneste kommentarer

13.09 | 07:03

Ja så skulle der være fantastisk nyt fra “udenrigsgruppen”
Til Fællesspis blev vi orienteret om møder med svendkommunen. Jeg synes I skulle formidle det her og måske andre interessante steder.

03.09 | 09:10

Jeg vil gerne høre nyt fra “Udenrigsgruppen. Har i kke lige haft møde med borgmester?

20.07 | 19:58

Jeg er flyttet ind hos Arne og Winnnie i nr. 14, og vil gerne være medlem.

Mit tlf. nr er 27150212

Vh
Lotte

23.05 | 13:53

André Durinck var min oldefar

Del siden