Begivenheder

Dette afsnit er en kronologisk gennemgang af de væsentligste begivenheder i den nuværende forenings glorværdige historie. Der er de harmdirrende, -de sørgelige, -de overraskende -og de festlige -som det nu kan være.


God fornøjelse.

Del siden